Kina vil lære miljøbeskyttelse af Danmark

Delegation så på løsninger, der kan bane vej for danske virksomheder i Kina

Hvordan har I formået at skabe udvikling og velstand uden at det skader miljøet? Hvordan kan I tjene penge på affald og grønne løsninger? Hvordan er I lykkedes med at ændre folks miljøbevidsthed? Spørgelysten var stor, da en gruppe af kinesiske embedsmænd og forretningsfolk besøgte Bycirklen d. 6.9. Målet var at lære mere om dansk miljøbeskyttelse og konkrete teknologiske løsninger, der bidrager til både bedre miljø og erhvervssucceser i Danmark.

Nyhed_02

Delegationen fra Wuxi besøgte Avedøre Spildevandscenter, hvor de blev imponeret over hvor effektivt spildevand håndteres og behandles i Danmark.

Efter flere års ubetinget fokus på økonomisk udvikling i Wuxi, er der nu kommet en større bevidsthed omkring hvilke følger denne udvikling har for miljøet. Derfor vil Wuxis myndigheder gerne samarbejde med Bycirklen og danske virksomheder omkring netop denne problemstilling.

Samarbejde kan åbne døre for danske virksomheder

Wuxi står i dag over for en række miljømæssige udfordringer bl.a. indenfor håndtering af spildevand, affald og forurenet jord. De kigger mod Danmark for at få den bedste knowhow og de bedste teknologiske løsninger, og Bycirklen er gennem sit kinesiske samarbejde netop med til at formidle dette.

– Vi oplever, at kineserne efterspørger nogle konkrete løsninger og viden på deres miljømæssige udfordringer, og vi vil arbejde målrettet på at udnytte vores tætte relation til Wuxi til at sikre, at det netop er danske virksomheder og knowhow, der vælges fra kinesisk side, siger Anders Agger, kommunaldirektør i Ballerup Kommune og ansvarlig for Bycirklens Kina-samarbejde og fortsætter:

– Vi har gennem vores samarbejde opnået en unik position til myndighederne i Wuxi, som vi kan formidle videre til danske virksomheder, der besidder netop den knowhow og de grønne løsninger, der efterspørges i Wuxi.

Bycirklen har de seneste år oplevet en stor interesse fra Wuxi omkring miljøbeskyttelse og bæredygtig udvikling i Danmark, og får jævnligt besøg af delegationer fra samarbejdsbyen. Dog er Bycirklen som regel ikke eneste stop for de kinesiske delegationer, der ofte også har været en tur omkring Finland, Sverige og Tyskland, før de kommer til Danmark.

 – De kigger efter de bedste løsninger, og derfor gælder det også om at vise det bedste frem. Dermed kan den rette myndighedskontakt eller den rigtige relation også være det afgørende for, at netop de danske løsninger vælges. Bycirklen har som mål, at være med til at fremme, at netop danske virksomheder, frem for udenlandske, vælges, når Wuxis myndigheder ser på hvilke virksomheder, der bedst løser deres udfordringer, siger Anders Agger.

Den kinesiske delegation besøgte under besøget i Bycirklen Avedøre Spildevandscenter, Vestforbrænding og Stenløse Syd, hvor de også hørte mere om Copenhagen Clean Tech Cluster.

Fakta

• Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem de tre kommuner, Egedal, Frederikssund og Ballerup

• Bycirklens Kina-samarbejde er et kommunalt udviklingsprojekt. Kina-samarbejdet åbner op for udveksling af viden og erfaringer indenfor uddannelse, kultur, sundhed, miljø og sikrer erhvervslivet en mere direkte vej til samarbejde i Kina.

• Bycirklens Kina-samarbejde blev indledt i 2007, hvor Bycirklen indgik partnerskabsaftale med den kinesiske millionby Wuxi. Siden samarbejdets start er der igangsat en lang række udvekslingsaktiviteter og projekter.

• Wuxi er en ambitiøs by i rivende udvikling, som ligger ca 100 km nordvest fra Shanghai i Jiangsu Provinsen.

• Wuxi ligger ud til den store Taihu Sø, og dækker et område på 4700 km² og har ca. 6,5 mio. indbyggere.