Bycirklen bekræfter stærk Kina-relation, der kan åbne døre for danske virksomheder

Borgmestrene fra de tre Bycirklen kommuner er netop kommet hjem fra Kina, hvor samarbejdet med den kinesiske millionby, Wuxi, er fornyet for endnu en tre-årig periode. En stærk lokal myndighedsrelation skal være med til at åbne døre for danske virksomheder i Kina.

Endnu engang blev borgmestrene mødt på højeste politiske niveau, da de i sidste uge rejste til den kinesiske by Wuxi for at bekræfte det dynamiske bysamarbejde, der har eksisteret siden 2007. Også dette besøg har bekræftet, at Bycirklen fortsat er en betydningsfuld samarbejdspartner for byen med over 6 millioner indbyggere.

”At Wuxis absolutte øverste beslutningstagere tager sig tid til at mødes med os er ikke en tilfældighed. De er stærkt interesseret i at samarbejde med Danmark og drøfte såvel danske erhvervs- som velfærdsløsninger på nogle af de enorme udfordringer, det kinesiske samfund står over for”, siger borgmester i Ballerup og formand for Bycirklen, Jesper Würtzen.

Det er netop erhvervsmulighederne i det kinesiske samarbejde, Bycirklen i den kommende samarbejdsperiode vil satse på.

Indtil nu har samarbejdet haft fokus på at udvikle skole- og uddannelsessamarbejdet, hvilket har skabt mulighed for Bycirklens børn, unge og lærere for at lave udvekslinger og samarbejdsprojekter med kinesiske børn og unge. Et perspektiv der er blevet aktuelt med de seneste diskussioner om, hvor vigtigt det er, at danske børn og unge får en indsigt i fremtidens globale konkurrence om arbejdspladser.

Regeringen lancerer netop i disse dage en omfattende handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet for at øge de danske studerendes udsyn og internationale kompetencer, styrke de danske uddannelsesmiljøer og gøre Danmark til et attraktivt studieland for internationale talenter.

 Uddannelsesminister Morten Østergaard kalder en øget internationalisering på uddannelsesområdet afgørende for de studerendes muligheder for at udleve deres fulde potentiale og for Danmarks mulighed for at drage fuld nytte af globaliseringens muligheder for at skabe job og vækst. Dette er ifølge Willy Eliasen, borgmester i Egedal, helt i tråd med de tanker, der ligger bag Bycirklens indsats. “Et internationalt udsyn er vigtigt og også i stigende grad et krav for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet.”

”Bycirklen har med dette samarbejde skabt en mulighed og ramme for, at vores børn og unge kan blive rustet til fremtidens verdensbillede. Jeg synes godt, vi kan være lidt stolte over, at vi tidligt har erkendt, hvor vigtigt dette perspektiv er. Nu er tiden så kommet til, at vi også skal forsøge at udnytte vores samarbejde med Wuxi til fordel for vores erhvervsliv”, fortsætter Jesper Würtzen.

Under besøget i Kina havde borgmestrene blandt andet møde med en stor dansk virksomhed i Kina.

”Vi har hørt fra de danske virksomheder i Kina, hvor svært det ofte er for dem at komme i dialog med de lokale kinesiske beslutningstagere. Vi har en stærk politisk relation til Wuxi, og vi skal forsøge at formidle denne unikke myndighedskontakt videre til de danske virksomheder, som kan se muligheder i netop dette område af Kina”, siger Willy Eliasen.

Før rejsen til Wuxi afholdte Bycirklen i samarbejde med Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Copenhagen Capacity en konference for danske virksomheder, der netop skulle sætte fokus på, hvordan kommuner med kinesiske samarbejdsrelationer og danske virksomheder sammen kan styrke lokal erhvervsudvikling og erhvervsfremmeaktiviteter (eksportfremme og investeringsfremme) i Hovedstadsområdet.

”Bycirklen arbejder nu på en målrettet strategi, der skal skabe konkrete aktiviteter og resultater på erhvervssiden – både i forhold til danske virksomheders muligheder i Kina, såvel som tiltrækning af kinesiske investeringer og erhvervsaktiviteter i hovedstadsregionen”, siger borgmester i Frederikssund, Ole Find Jensen.

Bycirklen har således indledt et strategisk samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstaden for at koordinere og styrke disse perspektiver.

For mere information, kontakt Kommunaldirektør Anders Agger fra Ballerup Kommune på mail: agg@balk.dk, eller mobil: 2069 1399.