Frederikssund

Frederikssund Kommune er Nordsjællands næststørste målt på areal og tredjestørste målt på indbyggertal.

Geografisk er kommunen beliggende ved både Roskilde Fjord og Isefjorden. Sammen med de store sommerhus- og skovområder i Hornsherred tiltrækker det mange turister og sommerhusbeboere. Kommunen er desuden karakteriseret ved et attraktivt købstadsmiljø og seværdigheder som Jægerspris Slot og J.F. Willumsens Museum.

Frederikssund har et stærkt erhvervsliv med internationale virksomheder som Haldor Topsøe, Topsil og CORO. Kombineret med nærheden til København og adgangen til S-togs-nettet gør det Frederikssund til en attraktiv bosætningskommune.

Nær Frederikssund ligger hovedstadsregionens største byudviklingsområde, Vinge.

Området er cirka 350 hektar og skal, midt i by og natur, rumme et højteknologisk erhvervsområde med virksomheder, 4.000 nye arbejdspladser, boliger og alle nødvendige byfunktioner. Vinge bygges som en bæredygtig by og udviklingen af det første boligkvarter – Deltakvarteret – og det stationsnære område er netop påbegyndt, hvor Henning Larsen Architects tegner den nybygget togstation.

Som et led i kommunens bosætnings- og erhvervsstrategi er såvel person- og grund- og erhvervsskatter reduceret i de senere år.

Kommunen i tal:

  • Indbyggertal: 44.401
  • Arbejdsstyrken: 23.334*
  • Erhvervsfrekvens: 79,4% (hele landet 74,4%)
  • Antal km2: 248,63
  • Kirkeskat: 0,96 %
  • Kommunal skatteprocent: 25,4 %
  • Sundhedsbidrag: 8,00 %
  • Kommunal dækningsafgift: 7,45 ‰*
  • Kommunal grundskyld: 32,5 ‰
  • Dækningsafgift for erhvervsejendomme: 5,0 ‰

Indbyggertal opgjort pr. 1. januar 2014.
Erhvervsfrekvens opgjort 2013.
Skatter og afgifter gældende fra 2015.
* Disse tal opgjort 2011.

Hjemmeside: www.frederikssund.dk