Ballerup

Ballerup Kommune er en del af Storkøbenhavn og Øresundsregionen og ligger 16 kilometer nordvest fra Københavns centrum. Dagligt skaber kommunen rammer for ca. 80.000 mennesker, når man tæller de der bor, studerer og arbejder i kommunen.

Kommunen har ca. 48.000 indbyggere og består af byerne Måløv, Skovlunde og Ballerup samt en række mindre landsbyer. Kommunen er et moderne bysamfund med spændende seværdigheder og mange smukke oplevelser i den omkringliggende natur. En fascinerende kombination af både by, land, miljø, kunst, idræt og kultur.

Det er let at komme til Ballerup. Fem S-togsstationer og godt en snes buslinjer med knudepunkt foran Ballerup Station giver gode forbindelser med offentlige transportmidler. Bilerne finder let vej til og fra København.

Som Danmarks 3. største erhvervskommune arbejder Ballweup målrettet på at styrke erhvervsudviklingen – både lokalt, regionalt i Øresundsregionen og internationalt.
Ballerup Kommune har i dag Øresundsregionens største koncentration af virksomheder og arbejdspladser uden for København.

Den store koncentration af virksomheder og vidensarbejdspladser skal plejes og rammebetingelser skal løbende forbedres. Derfor arbejdes der på at bygges bro til erhvervslivet via kompetenceområder inden for uddannelse, sundhed, miljø og kultur for derigennem at skabe samarbejdsrelationer og udviklingsprojekter.

Ifølge Kommuneplan (2013-2025) vil Ballerup skabe cirka 1465 nye boliger i kommunen. Hovedparten af disse vil blive opført som led i fornyelse og omdannelse af de eksisterende bymidte. I området findes også cirka 500 hektar mere eller mindre stationsnært beliggende erhvervsarealer ved siden af de 20 hektar til ny erhvervsudvikling omkring Kildedal Station.

Kommunen i tal

  • Indbyggertal: 48.514
  • Arbejdsstyrken: 23.369
  • Antal km2: 34,09
  • Kirkeskat: 0,72 %
  • Kommunal skatteprocent: 25,5 %
  • Sundhedsbidrag: 8,00%
  • Kommunal dækningsafgift: 10 ‰
  • Kommunal grundskyld: 28,89 ‰

Ovenstående tal er fra november 2014
Hjemmeside: www.ballerup.dk