Om Bycirklen

Bycirklen er et strategisk samarbejde mellem Egedal, Frederikssund og Ballerup Kommune, som har til formål at synliggøre og fremme den nordvestlige del af hovedstadsregionen som et dynamisk erhvervs- og byudviklingsområde.

Siden 1992 har samarbejdet i Bycirklen været med til at styrke udviklingen af by og erhverv i de tre kommuner. I dag er Bycirklen den hurtigst voksende region i det storkøbenhavnske område.

Formandskabet i Bycirklen skifter årligt mellem de tre kommuner. I 2018 er det Frederikssund, der har formandskabet.

Mål for Bycirklen

 • Bycirklen skal fortsat være Hovedstadsregionens hurtigst voksende område, hvad angår arbejdspladser
 • Bycirklen skal være det nye videnscenter i Øresundsregionen
 • Bycirklen skal have balance mellem vækst i arbejdspladser og boliger
 • Bycirklen skal være kendt for helhedstænkning, bykvalitet og respekt for landskab og miljø

De tre kommuner i Bycirklen samarbejder om:

 • Forbedring af S-togslinjen til Frederikssund herunder Kildedal Station
 • Højklassede veje og ny motorvej til Frederikssund
 • En ny fjordforbindelse over Roskilde fjord, så Hornsherred kan blive et aktiv for Bycirklen.
 • Supercykelsti på Frederikssundruten
 • Erhvervsudvikling og erhvervsfremmeaktiviteter i samarbejde med den kinesiske by Wuxi

Bycirklen i tal

 • Indbyggere: 133.663
 • Arbejdsstyrke: 69.468
 • Arbejdspladser: 69.577
 • Udlagt til kommende erhvervsområde: 400 ha *
 • Forventet nettostigning af arbejdspladser (indtil 2017): 25.000 *
 • Mulighed for antal nye boliger (indtil 2017): 10.000 *
 • BNP pr. indbygger (landsgennemsnit): 301.066
 • Gennemsnitlig indkomst pr. husstand: 514.500 kr. (Hele landet: 450.603 kr.)
 • Gennemsnitlig levealder i området: Mænd 77,7, kvinder 81,6
 • 28 % af befolkningen har videregående eller højere uddannelse *

Fakta opdateret september 2010, bortset fra fakta mærket med *

Uddannelsesinstitutioner inden for Bycirklen

 • Universiteter
 • Højere handelsskoler/business schools
 • Seminarer og div. colleges
 • Handelsskoler, tekniske skoler, gymnasier (ungdomsuddannelser)
 • Grundskoler

Større industrier i Bycirklen

 • Novo Nordisk (medicin)
 • Leo Pharma (medicin)
 • Siemens (køkkenapparater)
 • Oticon (høreapparater)
 • Ambu (medicinsk udstyr)
 • Haldor Topsøe (katalysatorer til kemiske produktion)
 • Toms (chokolade og slik)