Uddannelse

Samarbejdet med Wuxi på området for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser sker i Uddannelsesnetværket.

Uddannelsesnetværkets overordnede formål er at skabe basis for og støtte samarbejde og udveksling mellem uddannelsesinstitutioner i Bycirklen og Wuxi.

Parallelt hermed arbejder uddannelsesnetværket på at etablere et samarbejde med danske virksomheder aktive i Wuxi-området med henblik på praktikophold.

Uddannelsesnetværket arbejder for at fremme elevers og studerendes globale udsyn og multikulturelle forståelse og således forberede dem på det globale arbejdsmarked.

Samarbejdet med Wuxi styrker uddannelsesinstitutionernes intention om internationalisering og bidrager til at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer.

Samarbejdet foregår på både elev-, lærer-, og ledelsesniveau og omfatter elevudveksling, lærerudveksling, fælles projekter, samt videndeling og erfaringsudveksling på lærer- og ledelsesniveau.

I uddannelsesnetværket sidder 6 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne i Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Indgåede samarbejdsaftaler indenfor udd.netværket.

Bycirklens uddannelsesinstitutioner

Almene gymnasier (stx)

  • Borupgaard Gymnasium
  • Egedal Gymnasium og HF
  • Frederikssund Gymnasium

Handelsskoler (hhx)

  • BEC-Business Education College
  • Handelsskolen København Nord, Frederikssund

Tekniske skoler (htx)

  • TEC Ballerup

Produktionsskoler

  • Ballerup/Herlev Produktionshøjskole

Videregående uddannelser

  • Ingeniørhøjskolen i København

Professionshøjskolen University College Capitol, herunder Ballerup-Seminariet

Kinesiske lærere

Kinesiske lærere fra samarbejdsskoler i gruppearbejde under Learning EXPO. Grith Rasmussen, Borupgaard Gymnasium, og kinesiske lærere under workshop på Learning EXPO.