Skole

Samarbejdet med Wuxi på skoleområdet sker i Skolenetværket. Skolenetværket arbejder på grundskoleområdet (0-16 år) og med Ungdomsskolen.

Skolenetværkets overordnede formål er at samarbejde og lave aktiviteter skole og skole imellem.

Der er indgået en række samarbejdsaftaler mellem konkrete skoler i Bycirklen og skoler i Wuxi. Aftalerne giver lærere, børn og unge mulighed for en direkte kontakt til Kina og den kinesiske virkelighed.

Ved lærerudveksling, elevudveksling, lederudveksling, udveksling af elevmateriale/undervisningsmateriale, delegationsbesøg, fælles konferencer og andre relevante aktiviteter giver samarbejdet med Wuxi mulighed for en indsigt i og forståelse for en kultur, der er ganske anderledes end den danske.

Erfaringer fra besøg i Kina og kinesernes besøg i Bycirklen viser, at kineserne ønsker at dele viden og erfaring omkring mange emner rækkende fra den konkrete undervisning til styring af folkeskolerne i Danmark blandt andet via skolebestyrelser.

Skolenetværket arbejder ligeledes for at udbrede samarbejde og viden generelt imellem de implicerede kommuner indenfor skoleområdet.

I skolenetværket sidder 6 repræsentanter fra skoleområdet i Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Se video af elever fra Ballerup der besøger Wuxi: