Bæredygtig udvikling og miljø

Samarbejdet med Wuxi på miljø-, natur-, energi-, byplanlægning- og erhvervsområdet sker i de netværk som Bycirklen og Wuxi har skabt til formålet.

Netværket for Bæredygtig udvikling og miljøs overordnede formål er, at samarbejde og udveksle viden og erfaring med Wuxis myndigheder indenfor bæredygtig udvikling og miljø. Udover repræsentanter fra Wuxi består netværket også af 6 repræsentanter fra Ballerup, Egedal og Frederikssund.

Netværket fokuserer på følgende aktiviteter:

Bæredygtig byudvikling

Bycirklen samarbejder med Wuxi om en bæredygtig planlægning. Udgangspunktet er, hvordan anvendelsen af forskellige metoder og teknologier, kan bidrage til udviklingen af bebyggelser og byer med et nedsat energiforbrug. Dette samarbejde skal bygge bro og inddrage relevante danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Udenrigsministeriet.

Grønne Byrum

Bycirklen samarbejder med Wuxi om løsninger til at integrere grønne anlæg i byrummet i takt med en øget befolkningstilvækst.

Natur

Bycirklen samarbejder om videndeling og erfaringsudveksling om natur og vandmiljøprojekter.