Formål og perspektiv

Samarbejdet med Wuxi rummer flere perspektiver, der er med til at fremme Bycirklens visioner.

Kina-samarbejdet skal hjælpe

  • Bycirklens elever og borgere til at stå stærkere i en global verden
  • Bycirklen til at skabe innovation og tænke nye veje til kommunal opgaveløsning
  • Bycirklens mindre og mellemstore virksomheder til på sigt at stå stærkere markedsmæssigt, hvis forbindelser etableres allerede nu
  • Bycirklen til at brande sig i hovedstadsregionen
  • Bycirklen til at fastholde medarbejdere

Søsterby aftale-fornyelse 2013 – engelsk
Samarbejdsaftale 2010
Søsterby aftale 2007 kinesisk