Cykelprojekt

Bycirklen ønsker at skabe en god cykelkultur med bedre rammer for cyklister. Cyklen må gerne blive et naturligt valg som transportmiddel. Det har været det overordnede sigte med cykelprojekt som kommunerne Frederikssund, Egedal, Ballerup og Herlev – med støtte fra Region Hovedstaden – startede i efteråret 2010.

Resultatet af Bycirklens samarbejde er etablering af supercykelstien Frederikssundruten som forventes at være bygget færdig i 2017. På det tidspunkt vil den 37 kilometer lange rute forbinde Frederikssund, Egedal, Ballerup og Herlev med København.

Dette er resultatet af Bycirklens længerevarende arbejde for at skabe en hurtigrute mellem Frederikssund, Ballerup og Egedal. I forbindelse med etablering af Frederiksruten vil lyskryds, sideveje, stribebelysning forbedres for cyklister på ruten. Grusstier vil blive belagt med asfalt, så cyklelisterne uhindret kan færdes på Frederikssundsruten.

Med disse forbedringer gør samarbejdet i Bycirklen cyklen til et reelt alternativt til andre transportmidler i området. Forbedringerne vil potentielt betyde en vækst på op mod 300.000-400.000 flere cyklister om året på strækningen, hvilket markerer Bycirklen som et attraktivt og lettilgængeligt sted at bo, arbejde og drive virksomhed.

Anlægningen af Frederikssundsruten er et led i Bycirklens fælles cykelstrategi med Herlev Kommune, der skal sikre en bedre cykelkultur i de fire kommuner.

Derfor vil Ballerup, Egedal, Frederikssund og Herlev Kommune fortsat arbejde i fællesskab på at:

  • opbygge et sikkert og effektivt cykelrutenet ved supercykelstien langs Frederikssundbanen
  • medvirke til bedre cykelparkering ved stationer og busstoppesteder
  • gøre det nemmere at cykle mellem station og arbejdsplads
  • presse på for at cyklen kan komme gratis med bus
  • deltage i arbejdet med en cykelruteplanlægger
  • markedsføre cyklen som transportmiddel