Infrastruktur_671x620_02

Infrastruktur

Bedre trafikforhold på Frederikssundfingeren har altid været én af drivkræfterne for samarbejdet mellem kommunerne i Bycirklen.

Tag toget

S-togsforbindelsen med dobbeltspor og 10 minutters drift var ét af de første, store resultater af samarbejdet mellem Ballerup, Egedal og Frederikssund i Bycirklen. Bycirklen arbejder nu på at øge togdriften på Kildedals Station som skal sikre adgang til arbejdspladser og udvikling af nyt regionalt erhvervsknudepunkt omkring Kildedal.

Kom frem med bilen

I disse år har Bycirklen fokus på Frederikssundsmotorvejen, der er ved at blive etableret, samt en ny forbindelse, der enten krydser over eller under Roskilde Fjord.

Cyklen som muligt alternativ

Ballerup, Frederikssund og Egedal Kommune er fokuseret på at skabe gode cykelforbindelser på tværs af de tre kommuner. Blandt andet er supercykelstien Frederikssundsruten ved at blive anlagt langs S-togsbanen fra Ballerup til Frederikssund. Hurtigruten forventes at være færdig i 2017.

Materialer til download

Kollektiv_trafik_faktablad
Vinge_faktablad
Motorvej_faktablad
Kildedal Station_faktablad
Fjordforbindelse_faktablad
Cyklister_faktablad
bycirkel_omslag